102

6-10 МАЙ 2014 Г. СТРОИТЕЛЕН ПАНАИР TURKEYBUILD ISTANBUL

Строителен панаир “Turkeybuild Istanbul», който провежда се от 1978 г. насам, продължава да бъде най-големият и най-важен панаир на строителството, обединяващ всички компоненти на строителния сектор.
Компания «ЙОН ЯПЪ МЮХЕНДИСЛИК А.Ш.» (YÖN YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş), която се намира в района на Силиври в Истанбул, прие участие в 37-ия панаир на строителството «Turkeybuild Istanbul».
На Строителния панаир, организиран в периода 6-10 май, «ЙОН ЯПЪ» (YÖN YAPI) представи продуктите си на представители на сектора и посетители.