Искате ли да работите с Нас? Молим да запълните формуляра на страницата и да ни го изпратите...

www.isolion.com.tr

Формуляр за заявка при отдел човешки ресурси

* CV (Автобиография)

*Разрешени файлови разширения .doc, docx, pdf (word/PDR файли)