Ürün Tanımı

Sitiren monomerinin polimerizasyonu ile
şişirici katalizör etken madde pentan’ın
eklenmesi ile ön şişirmede genleşen ve yine
polistiren taneciklerinin bir kalıba dökülerek
kalıp içerisinde homojen şekilde yayılan
ve su buharı verilerek üretilen, kalıptan
çıkarıldıktan sonra levha şeklinde sıcak
telle kesilen Genleştirilmiş Polistiren (EPS).


Ürün Belgeleri

TDS İndir
ISO 9001: 2015
OHSAS 18001:2007
ISO 14001 :2015