Canlı Destek


عربية

عربية

Canlı Destek


İSOLİON

Йон Япъ Инженеринг Аноним Ширкети (Yön Yapı Mühendislik Anonim Şirketi)
Компания бе създадена в Газиосманпаша на 17 март 2005 г. От тази дата нататък като основна дейност тя избира осигуряване на услуги във връзка с природен газ, отопление, охлаждане, вентилация, ангажименти и инженеринг на къщи, фабрики и работни места. От 2007 г. досега тя е внедрила услугите за продажби и ангажименти на "Изолационни и външни фасадни покрития" в своите сфери на дейност и в кратък срок успешно реализира тези приложения. От 2009 г. насам нашата компания започна да продава на едро всички топлоизолационни продукти. От 2011 г. компанията започна да произвежда на предприятието в Арнавуткьой изолационни продукти EPS с марката İSOLİON, и в началото на 2012 г. отново в Арнавуткьой започна да произвежда строителни химически продукти . През 2016 г. компанията се премества на обектите си в Силиври и започва да произвежда и продава всичките си продукти от едно място.
През 2018 г. тя увеличава продуктовата си гама и разширява производствените си площи, особено що се отнася към производството на хидроизолационни химикали, бетонни добавки и ремонтни разтвори. С ефективната си дилърска система компанията за кратко време доказа своята позиция в сектора. Нашата компания защитава своите дилъри, които се конкурират в трудни пазарни условия, придава голямо значение на техните печалби и успех на пазара. В производството си компанията използва най-новите технологии, за осъществяване на най-доброто производство в нея работи образован и опитен персонал, компанията придава голямо значение на изследванията и разработките.
Целта на изолационните системи ISOLION  е допринасяне в спирането на енергийните загуби в страната ни, която зависи от постъпването на външната енергия, превръщането на сградите в по-съвременни, комфортни и естетически пространства, осигуряване на по-щастлив и по-спокоен живот на хората.
  Политика за качеството
 Във връзка с разбирането ни за оказване на услуги, ние ще използваме всички източници на нашата компания, като «СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ", приета за основна философия на ПОСТОЯННОТО РАЗВИТИЕ и ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ КЛИЕНТА.
При това, нашата основна политика е спазването на правилата за БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, на правните норми и принципа на ЗАЧИТАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УВАЖЕНИЕТО КЪМ ХОРАТА.
   Видение
 Да станем водеща марка и институция, която отговаря на очакванията на заинтересовани страни на най-високо ниво, е обичана, надеждна и предпочитана.

   Мисия
Осигуряване на своето място сред водещите фирми в нашия сектор в Турция и  създаване на социална стойност за сметка на използване на силата, която получаваме от нашите заинтересовани страни.